Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Årsmötet för Lidköpings Konsertförening blir digitalt via Zoom onsdag 26 maj kl. 19.00. Kallelse skickade vi ut som nyhetsbrev 11 maj. P.g.a. ett tekniskt fel i det datasystem som vi anlitar för utskicket har ett trettital medlemmar inte fått brevet. Därför gör vi nu ett nytt utskick som vi hoppas når fram till alla. Obs obligatorisk anmälan via e-post!

 

 

Kallelse och inbjudan till årsmöte

 

Hej alla medlemmar i Lidköpings konsertförening!

 

På grund av rådande förhållande under Covid 19-pandemin, har vi inte kunnat hålla vårt årsmöte inom den av stadgarna stipulerade tiden som är senast under mars månad. Vi har tidigare i år genom föreningsbrev meddelat att vi därför behöver senarelägga årsmötet. Vi har länge hoppats på att kunna genomföra ett fysiskt årsmöte, men ser ännu inga tecken på att kunna genomföra detta inom rimlig tid.

 

Styrelsen har därför idag beslutat att genomföra ett digitalt årsmöte via Zoom där var och en som har möjlighet kan koppla upp sig och delta via länk. Vår förhoppning är att de medlemmar som inte har egen erfarenhet av Zoom-möte men ändå vill delta i årsmötet kan be någon annan om hjälp med det tekniska.

 

Vi är nu glada att vi äntligen kan inbjuda er till ordinarie årsmöte. Detta kommer att äga rum genom en digital uppkoppling via Zoom onsdagen den 26 maj kl. 19:00.  

 

De som vill delta i årsmötet meddelar detta via e-post till info@lidkopingskonsertforening.se senast måndag 24 maj, med uppgift om till vilken e-postadress länken till mötet ska skickas. Dagen före årsmötet skickar vi e-postmeddelanden med länk till Zoom-mötet till alla som har anmält sig.

 

De handlingar som ska avhandlas på årsmötet, d.v.s. verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 samt verksamhetsplan för 2021, finns tillgängliga på föreningens hemsida för alla intresserade.

 

Förslag om stadgeändring kommer att framläggas på årsmötet, se Föredragningslistan!

 

Information om höstens program finns på vår hemsida: www.lidkopingskonsertforening.se 

 

För styrelsen 2021-05-07

Gunnar Erstorp, ordförande Tel. 070 494 24 71                                                                                                   

 

 ++++++++++++++++++++++

 

I samband med årsmötet kommer undertecknad att avgå som ordförande i konsertföreningen. Jag har varit styrelseledamot under 7 år, varav de sista 5 åren som ordförande. Dessförinnan var jag med i valberedningen under 5 år. Det har varit en stimulerande tid att få vara delaktig i arbetet med att ge vår publik fina musikupplevelser. Mötet med publiken och våra gästande musiker har alltid varit berikande.   Glädjande är att både antalet konserter och antalet medlemmar har ökat markant under de senaste åren.

 

Konsertföreningen har sedan starten 1999 haft en viktig roll i vår kommuns kulturliv och kommer att ha så även i framtiden. I frågan om en konsertsal har föreningen drivit på utvecklingen och jag hoppas att denna fråga får sin lösning inom en snar framtid.

 

Det senaste årets problem med inställda konserter har dock varit påfrestande för både programråd, styrelsen och inte minst för de musiker vi hade bokat. Nu ser vi dock en ljusning i horisonten och hoppas att sommarens och höstens program går att genomföra enligt planerna.

 

Till sist vill jag tacka mina vänner i styrelsen för ett gott samarbete och samtidigt önska den nya styrelsen lycka och framgång i det viktiga arbetet med att på hemmaplan presentera musikupplevelser av hög kvalitet!

 

Bästa hälsningar

Gunnar Erstorp

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration